1.1 Over Sofeer

Sofeer is een spellingcontroleprogramma voor Microsoft® Office en Word waarmee u ook de spelling van Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands kunt controleren en corrigeren. Het woord Sofeer komt uit het Hebreeuws en betekent 'schrijver', 'auteur'.

Sofeer is een uitgave van de Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, gevestigd in Amsterdam. Voor de technische uitvoering zorgde Polderland Language & Speech Technology bv in Nijmegen. Het auteursrecht berust bij de beide genoemde instellingen. De samenstellers van Sofeer verwelkomen suggesties tot verbetering van Sofeer; zie voor contact 2.6.

Sofeer kon worden gerealiseerd dankzij financiële bijdragen van de Stichting Maror-gelden, de Nederlandse Taalunie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds en de Vereniging tot Bevordering van Kennis van Hebreeuws.


Vorige paragraaf:
1. Inleiding
Volgende paragraaf:
1.2 Woord vooraf