2.2.1 Inleiding

Sofeer is een uitbreiding van de Nederlandse spelling- en grammaticacontrole die standaard aanwezig zijn in Microsoft® Office. Sofeer bevat, naast de woordenlijst waarover de Nederlandse spellingcontrole in Office® standaard beschikt, extra materiaal over Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands. Als u Sofeer installeert, kopieert het programma de benodigde bestanden naar uw harde schijf. De bestanden van de originele spelling- en grammaticacontrole worden bij installatie naar een andere plek op uw computer verplaatst en uitgeschakeld. Als u Sofeer van uw computer verwijdert (zie paragraaf 2.3), worden ze weer automatisch teruggeplaatst. U kunt dus altijd terug naar de standaardspelling- en grammaticacontrole van Microsoft® Office.

Mocht u reeds een ander, bijzonder spellingproduct op uw computer geïnstalleerd hebben, zoals het Elektronisch Groene Boekje of de Witte Speller, dan worden ook de bestanden daarvan verplaatst en uitgeschakeld. Er kan namelijk altijd maar één spellingcontrole tegelijk actief zijn. Andere functionaliteiten zoals een woordenboek- of opzoekfunctie van genoemde producten blijven dan wel raadpleegbaar. Omgekeerd geldt hetzelfde.

U kunt Sofeer downloaden vanaf internet of installeren vanaf een cd-rom. Actuele informatie over de beschikbare installatiemogelijkheden vindt u op www.sofeer.nl.


Vorige paragraaf:
2.2 Sofeer installeren
Volgende paragraaf:
2.2.2 Installatie vanaf internet