2.2.3 Installatie vanaf cd-rom

Opmerking: Als er al een oudere versie van Sofeer op uw computer staat, dient u die eerst te verwijderen ("de-installeren").

Om Sofeer te installeren gaat u als volgt te werk:

 1. Start Windows. Sluit andere programma's af. Indien het (op een bedrijfsnetwerk) nodig is om in te loggen, zorg er dan voor dat u inlogt met administratierechten.
 2. Plaats de cd-rom in de cd-lezer van uw computer en wacht tot het installatieprogramma opstart.
  Als het programma niet automatisch opstart, kunt u het op een van beide volgende manieren handmatig opstarten:
  1. Klik op Start in de taakbalk van Windows®. Selecteer Uitvoeren.. en vul de opdrachtregel als volgt in: E:\sofeersetup.exe (waarbij E:\ overeenkomt met de letter van uw cd-rom- of dvd-lezer). Of:
  2. Klik op Start in de taakbalk van Windows®. Kies vervolgens Configuratiescherm > Software. Wacht even tot de lijst klaar is. Kies dan Nieuwe programma's toevoegen > installeren via CD-ROM.
 3. Het installatieprogramma start. Om Sofeer te kunnen installeren, dient u akkoord te gaan met de voorwaarden in het licentiescherm: u vinkt daartoe het rondje Ik ga akkoord aan, en klikt op de knop Volgende.
 4. Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma.
 5. Klik in het laatste scherm op OK.
 6. Open Microsoft® Word.

Als de installatie succesvol is verlopen, zijn in de knoppenbalk van Microsoft® Word nu drie nieuwe knoppen verschenen:

knoppenbalk Sofeer

De knop knop Spellingcontrole opent de Sofeer-spellingcontrole.

De knop knop Woordenboek opent het Sofeer-woordenboek met Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands.

De knop knop Help start de helpfunctie.

Opmerkingen:


Vorige paragraaf:
2.2.2 Installatie vanaf internet
Volgende paragraaf:
2.2.4 Taalinstelling: Nederlands