2.2.4 Taalinstelling: Nederlands

Let op: Sofeer werkt als de taal van uw document is ingesteld op Nederlands. (In Microsoft® Word wordt dat aangegeven in de statusbalk onderaan het venster van Word.) U kunt de taalinstelling zo nodig als volgt corrigeren:

  1. Sla de toetscombinatie Ctrl+A aan om uw hele document te selecteren (als slechts een deel van uw document in het Nederlands is geschreven, selecteert u alleen dat gedeelte).
  2. Kies Extra > Taal > Taal instellen...
  3. Kies als taal Nederlands.
  4. Zorg dat Taal automatisch bepalen niet aangevinkt staat.
  5. Klik op OK om uw instellingen op te slaan.
Opmerking
Indien u hierna een ander document opent, moet u de zojuist beschreven stappen misschien herhalen, want de codes voor taalinstellingen in bestaande documenten worden niet automatisch aangepast.
Vorige paragraaf:
2.2.3 Installatie vanaf cd-rom
Volgende paragraaf:
2.3 Sofeer Verwijderen