2.4 Mogelijke vragen bij de installatie

Deze paragraaf biedt hulp bij vragen die bij de installatie of de-installatie van Sofeer kunnen optreden. Aan de orde komen:

De installatie lukte niet

Probeer het opnieuw. Voer daartoe eerst een de-installatie uit. Daarmee verwijdert u de Sofeerbestanden die al op uw computer zijn geplaatst. Verwijder handmatig ook het installatiebestand setupSofeer.exe. Vervolgens kunt u Sofeer opnieuw downloaden en installeren. Als dezelfde problemen dan opnieuw optreden, kunt u uw probleem voorleggen aan contact.

Afwijkend schermbeeld

Kleine verschillen zijn normaal, afhankelijk van uw versie van Windows en Office. Alleen als u Office 2007 gebruikt, zijn de verschillen aanzienlijk groter. Ook al kloppen in dat geval de afbeeldingen niet meer, het functioneren van Sofeer wordt er niet door beïnvloed.

Geen Nederlandse spellingcontrole aanwezig

Als op een computer geen Nederlandse spellingcorrector voor Word® of Office® aanwezig is, kunt u Sofeer niet installeren.
U kunt zo'n spellingcorrector wel apart aanschaffen. Via de webwinkel van Knowledge Concepts is een module met de Nederlandse spelling- en grammaticacontrole verkrijgbaar.
Uitgebreider, maar ook duurder, is het pakket Microsoft® Proofing Tools voor Office®, dat spelling- en grammaticacontroles bevat voor allerlei talen.

Werkblad vergroten

Om ruimte te winnen, kunt u de werkbalken verplaatsen. Als u ze bijvoorbeeld naast elkaar zet, nemen ze minder ruimte in. Klik daartoe op een lege plaats in een werkbalk en houd de linkermuisknop ingedrukt, dan kunt u de balk naar een betere plaats slepen.

Elektronisch Groene Boekje

Word® gebruikt voor spellingcontrole alleen het laatst geïnstalleerde programma. Dus als u de spelling van Hebreeuwse of Jiddisje woorden in Nederlandse teksten wilt controleren, is de optimale volgorde: eerst het Groene Boekje, daarna Sofeer. De spellingchecker ontleent dan zijn spellingsuggesties aan Sofeer, maar de woordenboekinformatie van het Elektronisch Groene Boekje blijft toegankelijk. Zie verder paragraaf 4.5.

Andere vragen?

Raadpleeg allereerst: Overzicht van mogelijke vragen bij Sofeer.

Hebt u andere vragen over Sofeer, of ondervindt u problemen met het programma die u hier niet beschreven vindt, dan verwijzen wij u naar de website www.sofeer.nl.

Vindt u daar geen antwoord, dan kunt u zich wenden tot Contact.


Vorige paragraaf:
2.3 Sofeer Verwijderen
Volgende paragraaf:
2.5 Ondersteuning