3.1 Inleiding en overzicht

Help is de elektronische handleiding bij Sofeer. Help biedt zowel technische hulp bij de software (bijvoorbeeld over de installatie, of over de werking van knoppen), als inhoudelijke hulp, bijvoorbeeld over de spellingregels die Sofeer hanteert ("hoe moet ik een woord spellen dat niet in het woordenboek voorkomt?").

Help geeft aan hoe u de software kunt installeren, gebruiken (spellingcontrole, woordenboek) en verwijderen. Help licht ook de informatie toe die u in het woordenboek van Sofeer aantreft: de spellingregels die Sofeer gebruikt, worden verantwoord, evenals de selectie van de woorden die in het woordenboek zijn opgenomen. Help vertelt ook de ontstaansgeschiedenis van Sofeer, en wijst de weg naar websites en gedrukte bronnen met meer informatie.

U hebt Help steeds onder handbereik, namelijk door te klikken op de knop knop Help in werkbalk in de knoppenbalk van Sofeer of op de knop knop Help in venster in het spellingvenster en het woordenboekvenster van Sofeer.

U kunt op drie manieren informatie zoeken over een onderwerp:

Als u in de inhoudsopgave of de index op een onderwerp klikt, komt u daar rechtstreeks bij terecht. Ook in de helpteksten zijn links opgenomen, die u naar verwante onderwerpen brengen.

Verder zijn er paragrafen gewijd aan vragen die zich bij het gebruik van Sofeer kunnen voordoen.


Vorige paragraaf:
3. Sofeer: Help
Volgende paragraaf:
3.2 Help: inhoudsopgave