3.4 Help: zoeken (in helpteksten)

Het tabblad Zoeken in de helpfunctie ziet er als volgt uit:

schermbeeld Help: Zoeken

Linksboven, bij Geef op welk trefwoord u wilt zoeken, kunt u één of meer woorden intypen waarnaar u in de helpteksten wilt zoeken. Als u daarna op de Enter-toets drukt (of de knop Onderwerpen weergeven aanklikt), verschijnt linksonder, bij Selecteer het weer te geven onderwerp, een lijst met de paragrafen waarin het gezochte woord (of de gezochte woorden) voorkomen. U kunt een paragraaf in die lijst selecteren door op de titel te dubbelklikken. (U kunt ook klikken op de titel en daarna de knop Weergeven aanklikken.) In het venster rechts verschijnt dan de tekst van die paragraaf; de gezochte woorden worden daarin gemarkeerd (wit op blauw).

Als u geen markering ziet, is de markeerfunctie misschien uitgeschakeld. U kunt markeren aanzetten via het menu Opties in Sofeer: Help: zorg dat de onderste optie luidt "Markeren van zoekwoord uitgeschakeld" (omdat er geen vinkje voor staat, betekent dit in feite dat markeren ingeschakeld staat).

menu-instelling: gezocht woord markeren

 
U kunt de instelling veranderen door op "Markeren van zoekwoord in/uitgeschakeld" te klikken: "ingeschakeld" verandert dan in "uitgeschakeld", en omgekeerd.

U hoeft bij het intypen van een woord dat u zoekt, niet op hoofdletters te letten. Verder kunt u bij het zoeken in de helpteksten gebruikmaken van de jokertekens (wildcards) ? en *:

U kunt de beide jokertekens ook combineren.

Als u in het tekstinvoerveld linksboven meer dan één woord intypt, kunt u aangeven hoe die woorden bij het zoeken gecombineerd moeten worden. De zoekfunctie herkent namelijk de zogeheten "Booleaanse operatoren" AND, OR, NOT en NEAR. U kunt deze operatoren in het tekstinvoerveld typen tussen de afzonderlijke woorden die u zoekt, bijvoorbeeld: "groene and boekje".


Vorige paragraaf:
3.3 Help: index (trefwoordenlijst)
Volgende paragraaf:
3.5 Help: mogelijke vragen bij Sofeer