3.5 Help: mogelijke vragen bij Sofeer

Deze paragraaf wijst u de weg bij vragen waarmee u bij het gebruik van Sofeer mogelijk te maken krijgt:

bij de installatie:

bij de spellingcontrole van Sofeer:

bij het woordenboek van Sofeer:

Andere vragen?

Hebt u andere vragen over Sofeer, of ondervindt u problemen met het programma die u hier niet beschreven vindt, dan verwijzen wij u naar de website www.sofeer.nl.

Vindt u daar geen antwoord, dan kunt u zich wenden tot Contact.


Vorige paragraaf:
3.4 Help: zoeken (in helpteksten)
Volgende paragraaf:
4. Sofeer: Spellingcontrole