4.1 Overzicht van de mogelijkheden

Sofeer is een uitbreiding van de Nederlandse spellingcontrole die in Microsoft® Office standaard is ingebouwd. Als deze spellingcontrole aan staat, worden woorden die het programma niet herkent, gemarkeerd door ze met een rode golflijn te onderstrepen ("onderkringelen"). Het programma biedt vervolgens diverse mogelijkheden om eventuele spelfouten te verbeteren.

Opmerkingen:

Sofeer breidt de woordenschat van de Office®-spellingcontrole uit met enkele duizenden woorden van Hebreeuwse of Jiddisje herkomst. Sofeer biedt u bij deze woorden dezelfde mogelijkheden als bij de gebruikelijke Nederlandse spellingcontrole: spelfouten signaleren, suggesties doen voor verbetering, enz. Maar bovendien hebt u in Sofeer toegang tot een woordenboek, waardoor u bij woorden van Hebreeuwse of Jiddisje herkomst kunt beschikken over veel extra informatie.

Als u Sofeer hebt geïnstalleerd, kunt u er op twee manieren mee werken:

  1. Als de spellingcontrole aanstaat en u wilt de spelling van één rood onderkringeld woord controleren, dan kunt u met de rechtermuisknop op dat woord klikken. Dit is de standaardspellingcontrole in Office®. Als Sofeer is geïnstalleerd, raadpleegt het programma voor spellingsuggesties tevens de Sofeer woordenschat. Zie verder paragraaf 4.2.
  2. Als u een deel van de tekst op spelling wilt controleren, kunt u klikken op de spellingcontroleknop  knop Spellingcontrole in de Sofeerwerkbalk. Sofeer start dan met het eigen scherm Spellingcontrole. Als u vooraf in uw document een deel van de tekst had geselecteerd, wordt dat deel op spelling gecontroleerd; anders begint de controle op het punt waar de cursor stond. Als er spelfouten of onbekende woorden worden gevonden, verschijnt het dialoogvenster Sofeer: Spellingcontrole.

Basisprincipes van de spellingcontrole:


Vorige paragraaf:
4. Sofeer: Spellingcontrole
Volgende paragraaf:
4.2 Standaardspellingcontrole