4.2 Standaardspellingcontrole

De standaardspellingcontrole van Sofeer werkt hetzelfde als de normale spellingchecker in Microsoft® Office voor het Nederlands. Deze is beschikbaar in zowel Word® (Nederlandse versie) als in alle andere Microsoft® Office-applicaties (Excel, Access, etc., Nederlandse versie). Verkeerd gespelde of onbekende woorden worden in het document op uw scherm rood onderkringeld.

Als u de muiscursor op een rood onderkringeld woord plaatst en dan de rechtermuisknop indrukt, geeft Word® (of Office®) suggesties voor spellingverbetering.

uitrolmenu bij rechtsklik op onderkringeld woord

Opmerking:


Vorige paragraaf:
4.1 Overzicht van de mogelijkheden
Volgende paragraaf:
4.3 Dialoogvenster Sofeer: spellingcontrole