4.3.1 Mogelijkheden

De spellingchecker van Sofeer biedt meer dan de standaardspellingcontrole. Door in de werkbalk op de knop knop Spellingcontrole te drukken, kunt u een willekeurig deel van het document op spelling controleren. Als een spelfout of onbekend woord wordt gevonden, opent het dialoogscherm van de spellingcontrole.

schermbeeld Spellingcontrole

Tip: als het spellingcontrolescherm niet opent wanneer u op de knop knop Spellingcontrole drukt, kunt u controleren of de taal op Nederlands is ingesteld. Misschien moet u ook (tijdelijk) een woord intypen dat fout gespeld is.

Spelfout corrigeren

Dit scherm geeft suggesties hoe u het verkeerd gespelde woord zou kunnen verbeteren. U kunt een van die suggesties selecteren, of uw eigen verbetering intypen in het tekstvak onder Niet in woordenlijst. Vervolgens kunt u die verbetering bevestigen met Wijzigen. U kunt ook, met Alles wijzigen, hetzelfde woord in één keer op alle plaatsen in het document vervangen door de geselecteerde suggestie of door uw eigen verbetering.

Spelfout negeren

Als u vindt dat het woord niet hoeft te worden verbeterd omdat het correct is gespeld, klikt u op Negeren. Om te voorkomen dat de spellingchecker stopt bij alle plaatsen waar het woord voorkomt, plaatst u de muiscursor op het onderkringelde woord in het document en drukt dan op de rechtermuisknop. In het uitrolmenu dat dan verschijnt, kiest u vervolgens Alles negeren.

uitrolmenu bij rechtsklik op onderkringeld woord

Om te voorkomen dat de spellingchecker een woord dat niet in de woordenlijst staat telkens opnieuw onderkringelt, kunt u dat woord opnemen in uw persoonlijke aanvullende woordenlijst ("gebruikerswoordenboek"): Om dit te doen, plaatst u de muiscursor op het onderkringelde woord in het document en drukt dan op de rechtermuisknop. Vervolgens kiest u Toevoegen aan woordenboek.

Correctie annuleren

Om een wijziging terug te draaien die u met de knop Wijzigen of Alles wijzigen hebt uitgevoerd, klikt u op vorige wijziging ongedaan maken.

Woordenboek

Als de spellingcontrole u een woord suggereert waarover u meer wilt weten, selecteert u dat woord en klikt op de knop Woordenboek... Als het woord niet in het Sofeer woordenboek voorkomt, kunt u de knop niet indrukken.

Extra

De knop Extra opent een venster met informatie over extra mogelijkheden bij de spellingcontrole.


Vorige paragraaf:
4.3 Dialoogvenster Sofeer: spellingcontrole
Volgende paragraaf:
4.3.2 Extra mogelijkheden