4.3.2 Extra mogelijkheden

De knop Extra in het spellingcontrolescherm opent een venster met informatie over extra mogelijkheden bij de spellingcontrole:

scherm Extra

Tip: als het spellingcontrolescherm niet opent wanneer u op de knop knop Spellingcontrole drukt, kunt u controleren of de taal op Nederlands is ingesteld. Misschien moet u ook (tijdelijk) een woord intypen dat fout gespeld is.

Functies met de rechtermuisknop

Ten eerste zijn in Microsoft® Office (Word) zelf, dus onafhankelijk van Sofeer, twee functies beschikbaar als u met de rechtermuisknop klikt op een woord:

uitrolmenu bij rechtsklik op onderkringeld woord

Spellingcontrole voor eigennamen instellen

Ten tweede kunt u instellen hoe Sofeer met eigennamen omgaat. De spelling van eigennamen kent veel meer vrijheid dan die voor niet-eigennamen (de algemene regels van het Groene Boekje gelden wel voor 'gewone woorden' of soortnamen, maar niet voor eigennamen). Daarom accepteert Sofeer voor eigennamen standaard ook spellingen die niet in de Sofeer-woordenlijst staan. Bijvoorbeeld naast Jozef ook Joseph (want Joseph Haydn is de bestaande naam van een bekende klassieke componist).

Als u wilt dat de spellingcontrole van Sofeer bij eigennamen alleen spellingen accepteert die in de Sofeer-woordenlijst staan, dan kunt u dat via de knop Extra instellen:

  1. zorg dat het spellingcontrolescherm zichtbaar is;
  2. druk op de knop Extra;
  3. vink het selectievakje aan bij "De spellingcontrole instellen voor eigennamen" en druk op de knop OK. Voortaan worden bij eigennamen alleen spellingen volgens het Sofeer-woordenboek goedgekeurd.

De woordenlijst die Office® bij Nederlandse spellingcontroles raadpleegt, bevat een flink aantal bekende persoons- en geografische namen. Deze zijn voor Office herkenbaar doordat ze met een hoofdletter beginnen. Als het selectievakje in het Extra-scherm is aangevinkt, herkent en suggereert de spellingcontrole deze eigennamen niet meer. Woorden die in het Sofeerwoordenboek met een hoofdletter beginnen, worden wel herkend en gesuggereerd.

Als u wilt dat de spellingcontrole voortaan bij eigennamen ook spellingen accepteert die niet uit Sofeer komen, handelt u als volgt:

  1. zorg dat het spellingcontrolescherm zichtbaar is;
  2. druk op de knop Extra;
  3. verwijder het vinkje in het selectievakje bij "De spellingcontrole instellen voor eigennamen";
  4. druk op OK.

De instelling voor de spellingcontrole van eigennamen blijft gehandhaafd totdat u die uitdrukkelijk wijzigt.


Vorige paragraaf:
4.3.1 Mogelijkheden
Volgende paragraaf:
4.3.3 Bediening met het toetsenbord