4.3.3 Bediening met het toetsenbord

Het is mogelijk om het spellingcontrolescherm met het toetsenbord te besturen.

a. Via de Tab-toets

Door herhaald de Tab-toets in te drukken, kunt u telkens een ander schermelement selecteren: het tekstinvoerveld (linksboven), de lijst met suggesties, of een knop. (Met Shift+Tab doorloopt u dit rondje langs de schermelementen in omgekeerde richting.)

Het schermelement dat geselecteerd staat, kunt u vervolgens met het toetsenbord bedienen:

b. Sneltoetsen

Bovendien zijn er toetscombinaties beschikbaar (zogenaamde sneltoetsen) waarmee u dezelfde opdracht kunt geven als met een muisklik op een knop. Hiertoe drukt u de Alt-toets in samen met de letter die op de knop is onderstreept. (Als op de knoppen geen letters onderstreept zijn, moet u eerst op de Alt-toets drukken om de onderstrepingen op de knoppen zichtbaar te maken.)


Vorige paragraaf:
4.3.2 Extra mogelijkheden
Volgende paragraaf:
4.4 Mededelingen van de Sofeer-spellingcontrole