4.4 Mededelingen van de Sofeer-spellingcontrole

Indien nodig informeert Sofeer de gebruiker over bijzonderheden. De volgende mededelingen kunnen bij gebruik van de spellingcontrole verschijnen:

- Let op: de ingestelde taal is niet Nederlands; de spellingsuggesties komen niet uit de Sofeer-spellingcontrole.

Deze waarschuwing verschijnt als in Office® of Word® de taal niet is ingesteld op Nederlands. Zie hiervoor de aanwijzingen onder: Taalinstelling: Nederlands.

- De Sofeer-Spellingcontrole is klaar met het controleren van de selectie. Wilt u de rest van het document ook controleren?

Deze mededeling verschijnt als u Sofeer slechts een deel van de tekst hebt laten controleren.

- De Sofeer-Spellingcontrole heeft het einde van de tekst bereikt. Wilt u de rest van de tekst ook controleren?

Deze mededeling verschijnt als de spellingcontrole niet bij het begin van de tekst is gestart. De spellingcontrole begint altijd op het punt waar de cursor staat.

- Het bewerkingsveld bevat een woord dat niet in het woordenboek of uw persoonlijke woordenlijst voorkomt. Wilt u dit woord gebruiken en verder gaan?

Deze mededeling kan in het dialoogvenster van de spellingcontrole verschijnen als u zelf een woord intypt bij 'niet in woordenlijst' (het "bewerkingsveld"), en vervolgens klikt op Wijzigen of Alles wijzigen. Met "persoonlijke woordenlijst" bedoelt Sofeer uw persoonlijke aanvullende woordenlijst. De Office®-term hiervoor is "gebruikerswoordenboek".

- Dit woord komt niet voor in de woordenlijst van Sofeer.

Deze mededeling verschijnt als een woord niet wordt gevonden in het Sofeer-woordenboek en evenmin in een van de andere woordenlijsten die de spellingcontrole raadpleegt.

- De spellingcontrole is klaar.

Deze mededeling spreekt voor zichzelf.


Vorige paragraaf:
4.3.3 Bediening met het toetsenbord
Volgende paragraaf:
4.5 Sofeer en andere spellingcheckers