4.5 Sofeer en andere spellingcheckers

Sofeer is een uitgebreide en aangepaste versie van de spellingchecker die in Microsoft® Word en andere Office-programma's standaard is ingebouwd. Deze standaardspellingchecker van Word® volgt de spellingvoorschriften van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het "Groene Boekje"), maar de woordenschat is uitgebreider en bevat bijvoorbeeld ook bekende eigennamen.

Met Sofeer wordt de woordenschat van uw spellingcontrole nog verder uitgebreid, namelijk met enkele duizenden woorden van Hebreeuwse of Jiddisje herkomst. Voor deze extra woorden is ook een woordenboek met taalkundige en inhoudelijke informatie beschikbaar.
Een ander verschil met de standaardspellingchecker van Office® (Word®) is gelegen in de regels die Sofeer hanteert om suggesties te geven bij spelfouten: die zijn verfijnd om rekening te houden met specifieke eigenaardigheden in de spelling van Hebreeuwse of Jiddisje woorden.

Als u bij elektronische spellingcontrole uitdrukkelijk de woordenschat van het Groene Boekje wilt raadplegen, dan is een passende spellingchecker voor Microsoft Office® te koop, het zogenoemde Elektronisch Groene Boekje (EGB).

Op een computer kan in Word® maar één programma voor spellingcorrectie actief zijn. Dat is het programma dat u als laatste hebt geïnstalleerd.
Dus als u eerst het EGB installeert, daarna het "Witte Boekje", en daarna Sofeer, is alleen de spellingcontrole van Sofeer actief. De knop voor EGB spellingcontrole kunt u nog wel aanklikken, maar de spellingcontrole die dan start, is die van Sofeer.
Omgekeerd, als u eerst Sofeer installeert en daarna het Elektronisch Groene Boekje, dan maakt het EGB Sofeer inactief. De spellingcontrole is dan die van het EGB, zelfs als u op de knop spellingcontrole van Sofeer klikt.

Als u een spellingchecker in Word® (Office®) de-installeert, wordt de spellingchecker die u daarvóór gebruikte, weer hersteld. Dus als u, in het voorbeeld van de vorige alinea, Sofeer en het Witte Boekje de-installeert, kunt u de EGB spellingcontrole weer gebruiken. Indien u vóór Sofeer geen andere spellingchecker had geïnstalleerd, wordt na de-installatie van Sofeer de ingebouwde spellingchecker van Office weer actief.

Van een eerder geïnstalleerde spellingcorrector kunt u niet de spellingchecker gebruiken, maar wel het woordenboek. Als u klikt op de knop Woordenboek van het EGB, dan wordt de taalkundige informatie over woorden getoond zoals die in het Groene Boekje staat, zelfs als Sofeer uw huidige spellingcorrector is.


Vorige paragraaf:
4.4 Mededelingen van de Sofeer-spellingcontrole
Volgende paragraaf:
4.6 Een persoonlijke aanvullende woordenlijst