5.1 Woordenboekscherm

Door te klikken op de knop knop Woordenboek in de Sofeer-knoppenbalk opent u het elektronisch woordenboek.

schermbeeld Woordenboek

Woordwiel

Links in het Woordenboekscherm bevindt zich een alfabetische lijst met alle woorden in het Sofeer-woordenboek, het zogenoemde woordwiel.

Bij het openen van het woordenboek springt het woordwiel automatisch naar het woord waar de cursor op stond als dat woord in het Sofeer-woordenboek voorkomt. Dat woord wordt in het woordwiel gemarkeerd.

Invoerveld

Het gemarkeerde woord staat ook in een invoerveld, boven het woordwiel. Als u in dat invoerveld een wijziging intypt, springt het woordwiel naar het gewijzigde woord. Zo kunt u een ander woord selecteren in het Sofeer-woordenboek.

Een ander woord kunt u ook selecteren met het woordwiel, door de schuifknop ernaast met de muis omhoog of omlaag te slepen, en vervolgens het gewenste woord aan te klikken.

Informatieveld

Rechts naast het woordwiel staat het informatieveld waarin taalkundige en inhoudelijke informatie over een woord uit Sofeer wordt weergegeven, zoals de betekenis van het woord en bij geografische namen een kaartje, de uitspraak, de herkomst, de verbuiging of vervoeging, en verwijzingen naar verwante woorden (zie uitvoeriger: paragraaf 6.1).

Woorden in het informatieveld waarop u kunt doorklikken, zijn blauw en onderstreept weergegeven. Als u klikt op zo'n woord, dan wordt dat woord op zijn beurt opgezocht in het woordenboek.

Als er geen woord is geselecteerd, of als het gezochte woord niet voorkomt in de woordenlijst van Sofeer, dan toont het woordenboek een leeg informatieveld.

U kunt terug naar het vorige woord met de groene pijl knop Terug.

Knoppen in het Sofeer-Woordenboek

Het woordenboekscherm van Sofeer bevat de volgende knoppen:

Met de knop knop Terug (bovenin het scherm) gaat u terug naar het vorige woord.

Met de knop Invoegen kunt u het woord dat u in Sofeer hebt geselecteerd, invoegen in uw document.

De knop Help opent de elektronische handleiding bij Sofeer.

De knop Samenstellers (©) opent een venster met informatie over de samenstellers van Sofeer.

Met de knop Sluiten sluit u het woordenboekscherm.

Het is mogelijk om het woordenboekscherm met het toetsenbord te besturen: zie bediening met het toetsenbord.


Vorige paragraaf:
5. Sofeer: Woordenboek
Volgende paragraaf:
5.2 Zoeken in het woordenboek