5.7 Mogelijke vragen bij het Sofeer-woordenboek

Deze paragraaf biedt hulp bij vragen die zich kunnen voordoen bij gebruik van het Sofeer-woordenboek. Aan de orde komen:

Venstergrootte wijzigen

Bij het klikken op [Minimaliseren] kan het Sofeer-Woordenboekscherm incidenteel geheel onzichtbaar worden. U kunt in dit geval de Woordenboekknop in de werkbalk opnieuw aanklikken.

Sneltoetsen

Druk een Alt-toets in: de sneltoetsen worden dan zoals gebruikelijk op de knoppen zichtbaar als een onderstreping.

Afbreekfunctie werkt niet goed

Word® gebruikt eigen regels om woorden af te breken en maakt daarbij geen gebruik van de afbreekinformatie in het Sofeer-woordenboek. U kunt de automatische afbreekfunctie van Word® uitzetten via Extra > Taal > Woordafbreking. Verwijder het vinkje bij Woorden in document automatisch afbreken en kies eventueel voor Handmatig afbreken. U kunt dan bij ieder Sofeerwoord aan de hand van het Sofeer-woordenboek controleren of de door Word® gesuggereerde afbreking correct is.

Lemma-informatie onzichtbaar

Als in het woordenboekscherm het tekstinvoerveld leeg is, staat er geen woord geselecteerd en wordt er ook geen lemma-informatie getoond. Een andere mogelijkheid is dat de verticale scheidingslijn tussen woordwiel (links) en lemma-informatie (rechts) te ver naar rechts is verschoven. Als u het woordenboekscherm breder maakt (bijvoorbeeld door het woordenboekscherm tijdelijk beeldvullend te maken), wordt die scheidingslijn weer zichtbaar. Als u dan die scheidingslijn met de muis naar links sleept, zal de lemma-informatie rechts van de scheidingslijn weer in beeld verschijnen.

Eigen aanvullingen op Sofeer

U kunt de woordenschat van Sofeer aanvullen met een persoonlijke aanvullende woordenlijst. Sofeer zal daarna woorden uit die aanvullende lijst (het "gebruikerswoordenboek") bij de spellingcontrole goed rekenen. Als u een woord dat in uw document rood wordt onderkringeld, aan uw persoonlijke aanvullende woordenlijst wilt toevoegen, kan dat als volgt:

  1. Verlaat Sofeer tijdelijk door het spellingcontrolescherm met de knop knop Venster Minimaliseren te minimaliseren (of door buiten het Sofeer-venster te klikken).
  2. Klik met de rechtermuisknop op het onderkringelde woord.
  3. Er verschijnt een uitrolmenu:

    uitrolmenu bij rechtsklik op onderkringeld woord

    Kies daarin voor Toevoegen aan woordenboek om het woord aan uw persoonlijke aanvullende woordenlijst toe te voegen. De Sofeer-spellingcontrole zal het woord voortaan goed rekenen.

  4. Eventueel kunt u in het uitrolmenu ook kiezen voor Alles negeren: het woord wordt dan niet opgenomen in uw persoonlijke aanvullende woordenlijst, maar de computer onthoudt wel in de huidige computersessie dat het woord niet meer mag worden foutgerekend.
  5. U kunt vervolgens de spellingcontrole voortzetten door onderin het beeldscherm in de taakbalk het geminimaliseerde venster "Sofeer: Spellingcontrole" aan te klikken.

Word® slaat uw eigen aanvullingen op de Sofeer-woordenlijst op in een bestand dat u desgewenst kunt bewerken.

Word® slaat uw persoonlijke lijst van aanvullingen op de woordenlijst van Sofeer op in een bestand custom.dic (het "gebruikerswoordenboek"). U kunt die lijst bewerken (bijvoorbeeld woorden verwijderen of toevoegen) via Extra > Opties > Spelling en grammatica > Aangepaste woordenlijsten... > custom.dic > Wijzigen.

Opmerkingen:

Andere vragen?

Raadpleeg allereerst: Overzicht van mogelijke vragen bij Sofeer.

Hebt u andere vragen over Sofeer, of ondervindt u problemen met het programma die u hier niet beschreven vindt, dan verwijzen wij u naar de website www.sofeer.nl.

Vindt u daar geen antwoord, dan kunt u zich wenden tot Contact.


Vorige paragraaf:
5.6 Mededeling van Sofeer-woordenboek
Volgende paragraaf:
6. De informatie van Sofeer