6.1.1 Inleiding en overzicht

Sofeer is een aanvulling van woordenlijsten en ook woordenboeken van het Nederlands, met name van het Groene Boekje, en de elektronische versie daarvan, het Elektronisch Groene Boekje. Het Groene Boekje is de officiële Woordenlijst Nederlandse taal, waarin de meest voorkomende woorden van onze taal zijn opgenomen met hun spelling en grammaticale gegevens.

De meeste woorden uit het Hebreeuws en het Jiddisj staan daar niet in, want daarvoor worden die niet vaak genoeg gebruikt. Maar vele daarvan worden wel op wisselende manieren geschreven. Daarom leek het zinvol om ook daarvoor een spellinggids te maken, en om die met een spellingcontroleprogramma uit te breiden.

Minder vaak voorkomende woorden zijn ook minder bekend. In verband daarmee besloten de samenstellers om voor meer informatie te zorgen dan in vele woordenlijsten te vinden is. Zo zijn bij veel woorden gegevens opgenomen over hun herkomst en over hun betekenis. Daardoor gaat Sofeer in de richting van een woordenboek.

Verder zijn in Sofeer niet alleen losse 'gewone woorden' te vinden, maar ook min of meer vaste combinaties van woorden en een flink aantal eigennamen. Deze woordcombinaties en namen zijn met de gewone woorden in één alfabetische lijst ondergebracht. Als in deze handleiding wordt gesproken over de woorden van Sofeer, dan worden daarmee ook de woordcombinaties en namen bedoeld.

Bij elk woord worden de hieronder genoemde gegevens verstrekt, voorzover van toepassing. Deze worden toegelicht in de onderdelen 6.1.2 t/m 6.1.12:

De gegevens over spelling, afbreekplaats(en), lidwoord en buiging staan ook in het Groene Boekje, de andere niet; die zijn toegevoegd. Het woordenboekscherm van Sofeer is daardoor voller dan dat van het Elektronisch Groene Boekje.


Vorige paragraaf:
6.1 De woorden in het woordenboek
Volgende paragraaf:
6.1.2 Spelling