6.1.11 Spellingvarianten

Een aantekening over spellingvarianten wordt gemaakt in de volgende gevallen.

Ten eerste zijn in Sofeer diverse eigennamen opgenomen in de spelling die de dragers van die namen hebben vastgesteld of die bij hen in gebruik zijn, bijvoorbeeld Beth Haim. De spelling van de losse woorden van deze naam is volgens de Sofeer-regels beet en chajiem. In dit soort gevallen wordt bij beet en chajiem melding gemaakt van de spellingen Beth en Haim.

Ook kunnen afwijkende spellingen worden vermeld die nogal eens in het Nederlandse taalgebied voorkomen. Zo staat bij Rehobot: "elders: Rehoboth".

Ten tweede heeft de Stichting Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands adviezen uitgebracht bij de samenstelling van het Groene Boekje van 2005 (zie 9.3). De samenstellers daarvan hebben in een kleine twintig gevallen vooralsnog besloten tot een traditionele schrijfwijze. In deze gevallen hanteert Sofeer de gesuggereerde nieuwe spelling, maar wordt tegelijk de spelling in het Groene Boekje van 2005 vermeld. De spellingchecker accepteert deze ook.

Dit laatste is eveneens het geval bij de gangbare versie van de Bijbelse namen, die veelal niet berust op transcriptie maar op translitteratie (zie 7.1.6.1). Bij deze namen hebben de gangbare versie van de naam en de transcriptieversie afzonderlijke artikelen gekregen, waartussen wordt verwezen.

Wie in een tekst woorden tegenkomt die anders zijn geschreven dan in Sofeer, kan te rade gaan bij tabel 4 om terecht te komen bij het woord in het Sofeer-woordenboek.


Vorige paragraaf:
6.1.10 Verwante woorden
Volgende paragraaf:
6.1.12 Verwijzingen