6.1.2 Spelling

De spelling van de woorden wordt in hoofdstuk 7 toegelicht en verantwoord. De regels die daarbij zijn gebruikt, zijn te vinden in 6.2 Omzettingstabellen en 6.3 Omzettingsregels.


Vorige paragraaf:
6.1.1 Inleiding en overzicht
Volgende paragraaf:
6.1.3 Afbreekplaatsen