6.1.9 Betekenis

De betekenisomschrijving heeft tot doel om zoveel informatie te geven dat de gebruiker het genoemde redelijk kan 'plaatsen'. Hierbij vormen de Bijbelse namen een eigen categorie, die hieronder afzonderlijk aan de orde komt.

Uitvoeriger informatie is in het algemeen te vinden in woordenboeken, encyclopedieën, literatuur over onderwerpen als joodse gebruiken en tradities, enz. Ook websites kunnen nuttige diensten verlenen. Help wijst wegen daarnaar in hoofdstuk 10.

De betekenisomschrijving noemt de betekenis(sen) die de woorden hebben als ze in een Nederlandse context worden gebruikt. Die kan verschillen van de betekenis(sen) die deze woorden in het Hebreeuws of Jiddisj hebben.

Als extra gegeven wordt bij een aantal woorden de 'letterlijke' betekenis vermeld, voorzover deze vaststaat en informatief is. Deze gaat vooraf aan de eigenlijke betekenis.

Het gaat in de betekenisomschrijvingen overigens om twee verschillende soorten informatie. 'Betekenis' in de enge zin van deze term hebben alleen soortnamen, dus 'gewone woorden'. Die wordt in woordenboeken beschreven. Bij eigennamen gaat het om identiteitsgegevens omtrent degene die genoemd wordt of datgene wat genoemd wordt. Die zijn gewoonlijk in encyclopedieën te vinden. Zie verder 11.1.6.

De Bijbelse eigennamen nemen een afzonderlijke plaats in, omdat het hierbij niet gaat om mondeling en schriftelijk taalgebruik in het algemeen, maar om de tekst van één bepaald boek. Ze vormen daardoor een gesloten verzameling, die zich goed laat beschrijven. Sofeer verstrekt bij elke naam de volgende gegevens:

  1. de één of meer dragers van de naam (genoemd in de volgorde waarin ze in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen);
  2. het aantal keren dat elke naamdrager in de Bijbel genoemd wordt;
  3. de eerste plaats in elk Bijbelboek waarin de naam genoemd wordt, gevolgd door een plusteken als er nog meer plaatsen in dat boek zijn.

De informatie die Sofeer over een naamdrager verstrekt, heeft evenals de informatie over andere woorden tot doel om deze te identificeren. Dat gebeurt zoveel mogelijk met gegevens die ontleend zijn aan de Bijbeltekst zelf. Familierelaties spelen daardoor een belangrijke rol. Wie meer wil weten, kan dankzij de plaatsvermeldingen de Bijbel zelf opslaan.

Wie alle plaatsen van een naam wil bekijken, kan het best een bezoek brengen aan de site www.biblija.net/biblija.cgi, waarop de meest gebruikte Nederlandse bijbelvertalingen kunnen worden geraadpleegd en doorzocht. Met ingang van november 2008 zal daar ook de Nederlandse tekst van de uitgave Tanach uit 2007 te vinden zijn.

Als in de betekenisomschrijving woorden worden gebruikt die in het woordenboek afzonderlijk behandeld worden, dan zijn die vormgegeven als link. Wie daarop klikt, komt bij dat andere woord terecht. Als dat een Bijbelse naam is met verschillende naamdragers, dan wordt bovendien het nummer opgegeven waaronder die genoemd wordt.


Vorige paragraaf:
6.1.8 Herkomst
Volgende paragraaf:
6.1.10 Verwante woorden