6.2.2 Tabel 1. Transcriptie van Hebreeuws

Deze omzettingstabel gaat uit van de uitspraak van het Hebreeuws die in het Nederlandse taalgebied als referentie geldt, namelijk de Sefardische uitspraak in de huidige staat Israël.
De klinkers zijn met de gebruikelijke klinkertekens bij wijze van voorbeeld geschreven bij de medeklinkerletter beet.

a. Medeklinkers

letter (klank) naam transcriptie Engels
alef- [1]- [1]
beetbb
veetvv
gimelgg
daletdd
heehh
wavv, w [2]v
zajinzz
chetch [3]h met punt eronder
tettt
joedjy, i [4]
kafkk
chafch [3]kh
lamedll
memmm
noennn
samechss
ajin- [1]- [1]
peepp
feeff
tsaditsz met punt eronder
koefkk
reesjrr
sienss
sjiensjsh
tavtt

b. Klinkers

teken (klank) naam transcriptie Engels
kamats gadola [5]a
kamats katano [5]a
chataf kamatso [5](?) [6]
patachaa
chataf patachaa
tsereee, ee [7]e
segole (è), ee [7]e
chataf segolee
chirieki, ie [8]i
cholamoo
koeboetsoeu
sjoerekoeu
sjwa-, e [9]-, e

Noten:
1.zie 6.3.2 Beginselen onder 6.3.2.2^ tabel ]
2.zie 6.3.4.2  w of v?^ tabel ]
3.zie 6.3.5.1  ch of g?^ tabel ]
4.zie 6.3.4.1  j of i?. De joed wordt in het Engels in de regel weergegeven met y, maar aan het eind van een woord met i. [ ^ tabel ]
5.zie 6.3.3.1  a of aa? en 6.3.3.2  o of oo?.
Als het klinkerteken kamats wordt uitgesproken als [a], wordt het weergegeven met a. Het teken heet dan kamats gadol, 'grote kamats'. Als het wordt uitgesproken als [o] (wat gebeurt in een gesloten lettergreep zonder klemtoon), wordt het weergegeven met o. Het teken heet dan kamats katan, 'kleine kamats'. [ ^ tabel ]
6.De chataf kamats komt weinig voor en ontbreekt in de Encyclopaedia Judaica. [ ^ tabel ]
7.zie 6.3.3.4  e of ee?. De segol wordt in het moderne Hebreeuws nogal eens uitgesproken als [ee]. [ ^ tabel ]
8.zie 6.3.3.3  i of ie?^ tabel ]
9.zie 6.3.3.6  sjwa^ tabel ]


Vorige paragraaf:
6.2.1 Inleiding
Volgende paragraaf:
6.2.3 Tabel 2. Transcriptie van Jiddisj