6.3 Omzettingsregels

6.3.1 Inleiding
6.3.2 Beginselen
6.3.3 Klinkers
6.3.4 Halfklinkers
6.3.5 Medeklinkers
6.3.6 Overige schrifttekens

Vorige paragraaf:
6.2.5 Tabel 4. Translitteratie van Nederlandse weergaven
Volgende paragraaf:
6.3.1 Inleiding