7.3.1 Halfklinker [j]

Bij de halfklinker [j] rees de vraag hoe deze het best kan worden weergegeven als deze de lettergreep afsluit of tussen twee klinkers staat. Besloten werd om aan te sluiten bij de Nederlandse spellingpraktijk en de klank aan het eind van een lettergreep weer te geven met een i (Adonai, beraita), en tussen twee klinkers met een j (behoje, Chaja).

Bij wijze van uitzondering wordt de j tussen twee klinkers weggelaten na de letter i, omdat de combinatie ij gemakkelijk tot vergissingen leidt, terwijl bij de uitspraak van [i] plus volgende klinker vrijwel automatisch een tussenklank [j] wordt gezegd (alia, Iov, pioet).

Zie voor concrete regels met voorbeelden 6.3.4.1.


Vorige paragraaf:
7.3 Halfklinkers
Volgende paragraaf:
7.3.2 Halfklinker [w]