7.5 Overige schrifttekens

Bij de overige schrifttekens bestaat geen aanleiding om af te wijken van de regels die in het Nederlands worden gebruikt en die in het Groene Boekje staan omschreven.

Zie voor concrete regels met voorbeelden 6.3.6.


Vorige paragraaf:
7.4.2 Sisklanken
Volgende paragraaf:
8. Verantwoording van de opgenomen woorden