8.1 Begrenzing

In het Sofeer-woordenboek staan woorden (inclusief woordcombinaties en eigennamen) die uit het Hebreeuws en Jiddisj afkomstig zijn en in het hedendaagse Nederlands meer dan incidenteel worden gebruikt, al gebeurt dit soms alleen in bepaalde contexten of taalkringen.

8.1.1 Grenzen bij de talen
8.1.2 Grenzen bij de woorden

Vorige paragraaf:
8. Verantwoording van de opgenomen woorden
Volgende paragraaf:
8.1.1 Grenzen bij de talen