9.1 Eerst een boek, daarna Sofeer

Bij de samenstelling van Sofeer is uitgegaan van het eerste product van de Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, te weten het boek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands; spelling, uitspraak, buiging, herkomst, betekenis. Dat is in 2002 bij Sdu Uitgevers in Den Haag verschenen (ISBN 90-12-09293-0). Auteurs: Henk Heikens, Henk D. Meijering, Hilde Pach, Jaap de Rooij, Abraham Rosenberg en Ariane Zwiers, leden van een werkgroep van de stichting.

Deze ontstaansgeschiedenis betreft eerst de totstandkoming van het boek in de jaren 1995-2002 en daarna de totstandkoming van Sofeer in 2004-2008. De activiteiten die de stichting in de tussenliggende jaren heeft ondernomen, worden kort vermeld.


Vorige paragraaf:
9. Ontstaansgeschiedenis van Sofeer, samenstellers ervan
Volgende paragraaf:
9.2 Ontstaansgeschiedenis van het boek, 1995-2002