9.2.1 Van lijst naar boek

De eerste denkbeelden over een lijst van woorden uit het Hebreeuws en Jiddisj die het Groene Boekje zou aanvullen, ontstonden medio 1995 in een gesprek tussen vertegenwoordigers van de Bibliotheca Rosenthaliana van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, het Nieuw Israelietisch Weekblad en de Vereniging tot Bevordering van Kennis van Hebreeuws. Oriënterend beraad met anderen leidde tot een groep van zestien geïnteresseerden. Die werden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 8 februari 1996, waar concrete plannen werden gemaakt. Er werd een werkgroep opgericht, die de samenstelling van een spellinglijst ter hand nam, en een adviesraad waarbij de werkgroep te rade zou kunnen gaan.

Op 23 januari 1997 werd door leden van de werkgroep en de adviesraad een stichting in het leven geroepen, die een ruime doelstelling kreeg: 'het toegankelijk maken, in de ruimste zin van het woord, van in het Nederlands gebruikte woorden uit het Hebreeuws, het Jiddisch en andere talen van joodse cultuur'.

De werkgroep beoogde aanvankelijk weinig meer dan een woordenlijst die zich liet vergelijken met het Groene Boekje. Maar in de loop van het project werd stap voor stap besloten tot de ruimere informatie die het boek zou gaan geven en die in Sofeer is overgenomen. De onderdelen die aan de informatie van het Groene Boekje zijn toegevoegd, worden genoemd onder 6.1.1.


Vorige paragraaf:
9.2 Ontstaansgeschiedenis van het boek, 1995-2002
Volgende paragraaf:
9.2.2 Overleg en contacten met anderen