9.3 Bijdragen tot de edities 2005 van het Groene Boekje en Van Dale, 2003-2005

Vanaf 1997 is aan de stichting diverse keren advies gevraagd over de spelling van woorden uit het Hebreeuws en Jiddisj, door auteurs, vertalers, redacteuren en anderen.

Het hiervoor genoemde overleg met de samenstellers van het Groene Boekje en Van Dale leidde tot een verzoek om bijdragen tot de nieuwe edities van beide publicaties die in 2005 zouden verschijnen.
Daarbij heeft de stichting woorden uit het Hebreeuws en Jiddisj geselecteerd die niet in vorige edities stonden, maar in de nieuwe haars inziens wel een plaats verdienden. Ook heeft ze voorstellen gedaan tot verbetering van de informatie over wel opgenomen woorden, zoals de betekenisomschrijvingen daarvan. Het heeft ertoe geleid dat de edities 2005 van beide publicaties met een belangrijk aantal woorden uit het Hebreeuws en Jiddisj zijn uitgebreid, en dat gegevens over reeds opgenomen woorden zijn bijgesteld.


Vorige paragraaf:
9.2.2 Overleg en contacten met anderen
Volgende paragraaf:
9.4 Voorbereiding en realisatie Sofeer, 2004-2008