9.5.1 Stichting

Het bestuur van de Stichting Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands wordt bijgestaan door een adviesraad. Voor het samenstellen van het boek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands werd een werkgroep in het leven geroepen van zeven leden, die uit het bestuur en de adviesraad afkomstig waren. Hieronder wordt vermeld wie van het bestuur, de adviesraad en de werkgroep deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben.

Extern adviseur in de eerste fase van het project was:


Vorige paragraaf:
9.5 Namen van betrokkenen en samenstellers
Volgende paragraaf:
9.5.2 Boek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands