9.5.2 Boek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands

Bij de samenstelling van het boek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands verleenden bijzondere medewerking:

De samenstellers van het boek noemen verder met veel waardering de vertegenwoordigers van Van Dale Lexicografie, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Nederlandse Taalunie, met wie zij in een aantal bijeenkomsten hebben beraadslaagd:

Verder zijn de samenstellers diegenen erkentelijk die de twee proeflijsten hebben beoordeeld of anderszins aan de totstandkoming van het boek hebben bijgedragen:


Vorige paragraaf:
9.5.1 Stichting
Volgende paragraaf:
9.5.3 Sofeer