9.5.3 Sofeer

Ter voorbereiding van Sofeer controleerden drie leden van de werkgroep die het boek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands samenstelde, de inhoud daarvan, wat leidde tot verbeteringen en aanvullingen. Daarbij maakten ze dankbaar gebruik van voorstellen die lezers van het boek de auteurs hadden gedaan.

De zo geactualiseerde lexicografische gegevens werden vervolgens voor hun functie in het spellingcontroleprogramma aangevuld door dr. Arian Verheij, als tijdelijk projectmedewerker verbonden aan Polderland Language & Speech Technology. Hij pleegde overleg met twee leden van de werkgroep.

Het resterende werk voor Sofeer is in belangrijke mate verricht door leden van het bestuur.

Dat is veel dank verschuldigd aan drs. Hans van Deukeren (historicus en natuurkundige, onder andere publicerend over historische en populair-wetenschappelijke onderwerpen). In 2005 las hij het boek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands als gebruiker nauwkeurig door om voorstellen te doen tot verbeteringen en aanvullingen. In 2006-2008 nam hij deel aan overleg over vooral de vormgeving van Sofeer, waarna hij met computerwerkzaamheden zorgde voor de praktische uitvoering daarvan. Ook stelde hij de hoofdstukken 2 t/m 5 van deze Help-functie samen en vervaardigde hij de kaarten in het Sofeer-woordenboek. Verder ontwierp hij de website van de stichting, waarna het bestuur hem in 2007 benoemde tot webmaster.

Het bestuur is ook diegenen erkentelijk die eerdere versies van Sofeer hebben beoordeeld:

Ten slotte dankt het bestuur Polderland Language & Speech Technology voor de goede samenwerking.


Vorige paragraaf:
9.5.2 Boek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands
Volgende paragraaf:
10. Verdere wegen