11.1.2 Bargoens

Bargoens is de naam voor de geheimtaal van boeven, landlopers, rondtrekkende kooplieden, e.d. Veel Bargoense woorden hebben een Jiddisje oorsprong. Verschillende van oorsprong Bargoense woorden zijn opgenomen in het Nederlands, d.w.z. in dialecten ervan, de volkstaal of de algemene taal.

Bargoens komt vooral aan de orde in 6.1.8, 8.1.1 en 8.3.


Vorige paragraaf:
11.1.1 Asjkenazisch en Sefardisch
Volgende paragraaf:
11.1.3 Gesloten lettergreep en open lettergreep