11.2 Tekens en afkortingen

Tekens

[a], a Als in deze Help-tekst letters tussen vierkante haakjes staan, worden de klanken daarvan bedoeld, dus datgene wat gezegd en gehoord wordt.
Bij gecursiveerde letters gaat het om de letters, dus om datgene wat geschreven staat.

Afkortingen

1 Kon. = Bijbelboek 1 Koningen
1 Kron. = Bijbelboek 1 Kronieken
1 Sam. = Bijbelboek 1 Samuel
2 Kon. = Bijbelboek 2 Koningen
2 Kron. = Bijbelboek 2 Kronieken
2 Sam. = Bijbelboek 2 Samuel
Am. = Bijbelboek Amos
chr. = christelijk(e)
Dan. = Bijbelboek Daniël
Deut. = Bijbelboek Deuteronomium
Est. = Bijbelboek Ester
Ex. = Bijbelboek Exodus
Ez. = Bijbelboek Ezechiël
Ezra = Bijbelboek Ezra
geb. = geboren
Gen. = Bijbelboek Genesis
gest. = gestorven
Hab. = Bijbelboek Habakuk
Hag. = Bijbelboek Haggai
Hand. = Bijbelboek Handelingen
Hoogl. = Bijbelboek Hooglied
Hos. = Bijbelboek Hosea
Jer. = Bijbelboek Jeremia
Jes. = Bijbelboek Jesaja
Job = Bijbelboek Job
Joël = Bijbelboek Joël
Joh. = Bijbelboek Johannes
Jona = Bijbelboek Jona
Joz. = Bijbelboek Jozua
Klaagl. = Bijbelboek Klaagliederen
Lev. = Bijbelboek Leviticus
Luc. = Bijbelboek Lucas
Mal. = Bijbelboek Maleachi
Marc. = Bijbelboek Marcus
Mat. = Bijbelboek Matteüs
Mi. = Bijbelboek Micha
n.Chr. = na het begin van de christelijke jaartelling
Nah. = Bijbelboek Nahum
Neh. = Bijbelboek Nehemia
Num. = Bijbelboek Numeri
Ob. = Bijbelboek Obadja
Openb. = Bijbelboek Openbaring of Apocalyps
Pr. = Bijbelboek Prediker
Ps. = Bijbelboek Psalmen
Recht. = Bijbelboek Rechters of Richteren
Rt. = Bijbelboek Ruth
Sef. = Bijbelboek Sefanja
Spr. = Bijbelboek Spreuken
v.Chr. = voor het begin van de christelijke jaartelling
Zach. = Bijbelboek Zacharia

Vorige paragraaf:
11.1.7 Transcriptie en translitteratie