www.sofeer.nl Homepage (logo SHJ)
Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands
 
Home
Contact    Weblinks    Sitemap    English
 
Nieuws
Woordenlijst
Sofeer
Download
Over SHJ

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Hebreeuwse woorden · Asjkenazisch Hebreeuws · Sefardisch (Portugees) Hebreeuws · Jiddisje woorden ·
Nederlandse woorden · Bargoense woorden · uit Arabisch · uit Aramees · uit Portugees · uit andere talen ·
persoonsnamen (modern en historisch) · Bijbelse namen (Nederlands) · Bijbelse namen (Hebreeuws) · voornamen ·
godsdienstige teksten · godsdienst en cultuur · recht en wetten · organisaties · kalender · taalkunde · uitroepen · geografie


Woordenlijst: M

Ma · Maächa · Maächat · Maächatiet · Maälot · maämad · Maämar · maan · Maärach · maäriev · Maäriev · maäseer · Maäseja · Maäsejahoe · Maäsejahu, Maäseja · Maäseer Sjeni · Maäsrot · Maccabi · Maccabiade · machanee · Machier · Machir · Machiriet · machloukes · Machpela · machpela · machsee · Machsike Hadass · Machsjirien · machten · Machtesj Ramon · machzer · Machzike Hadas · machzor · Madai · Madai, Medië, Meden · madriech · maf · maftier · magbia · Magdala · mageen · Mageen Avraham · mageen Davied · Magen David Adom · magied · Magied Misjnee · Magog · Maharal · Maharam · Maharil · Maimon · Maimonides · maise · Maja · majem · majemen · makeef · Makkabeeër · makke · makken · makom · Makot · malach · malach hamavet · Malachi · Malakias · Malbiem · malboesj · Malchiot · Malchoejot, Malchiot · malchoet · Maleachi · Malee · malka · Malkam · malke · Malkenoe · Malkia · Malkiahoe · Malkiahu, Malkia · Malki Tsedek · mamme · mammelosjen · mammesj · Mammon · mammon · mamzeer · mamzer · man · Manasse · mandelbroot · mandlen · mangelen, mandlen · manhieg · Ma Nisjtana · manna · Manoach · manot · Maoch · Maoz Tsoer · mapa · mapach, mehoepach · Mapam · mapiek · Avraham Mapoe · Mara · maraan · marchesjvan · Marduk · Margaliet · maror · Maror · Marsena · Masada · masechet · masechta · Masee · masjal · masjiach · masjliem · maskiliem · masora · masoreten · masoretisch · massematten · matan Tora · matles · matone · Matot · matsa · matsa sjemoera · matse · matseive · matseivo · matsekleis · matseva · mazaal tob · mazal · mazal tov · mazkiroet · mazzel · mazzel oen brooche · mazzeltof · mazzel tov, mazzeltof · mea · Mea Sjeariem · meat · mechaje · mechietse · mechila · Mechilta · Mechilta de Rabbi Jisjmaël · Mechilta de Rabbi Sjimon bar Jochai · mechina · mechirat chameets · mechitsa · mecholle · Meden · medianos · Medië · mediene · medienesjtamper · medina · medinat Jisraël · medraas · Mee Hajarkon · Meer van Kinneret · Mefiboset · Mefivosjet · Megadlé Jethomim · Megiddo · megidiem · Megido · Megila · megila · Megilat Ester · Megilat Taäniet · Megille · megille · megilot · Me-Hajjarkon · Mehoeman · mehoepach · Mehuman · meie · meier · Meïla · meimes · meinse · Meïr · Rabbi Meïr · Golda Meïr · Meïr ben Baroech van Rothenburg · Meïr Loeb ben Jechiël Michaël · Mekoebetset · mekomot · Mekorot · melacha · Melachiem · melameed · melammed · melavee malka · melave malke · Melchisedek · melech · meliets · melooche · meloochem · mem · Memad · memme · Memoechan · Memuchan · Menacheem · Menachem, Menacheem · Menachem · menachem av · menachem aveilem · Menachot · Menasjè · Menasse · Menasse ben Israël · Menasseh ben Israel Instituut · Mendele Moicher Sforim · menee menee tekeel oefarsien · mene mene tekel ufarsin · mene tekel · menoecha · menoeche · menora · menore · mentsj · Merari · Merav · mercha · mereine · Meres · Merets · merkaz · Merkaz Lanoar · Merodach · Merodach, Marduk · Meron · meroriem · mes · Mesach · Meschibath Nefesch · Meselemja · Meselemjahu, Meselemja · Mesjach · mesjaliem · Mesjelemja · Mesjelemjahoe · mesjichiem · Mesjieëch · Mesjoelam · mesjoggaas · mesjogge · mesjokke, besjokke · Mesopotamië · messias · Messias · Mesullam · metaarhuis · metaheerhuis, metaarhuis · meteg · Methusalem · Metoela · metoergeman · Metoesjelach · Metsada · Metsia · metsieë · Metsora · Metusalem · Metuselach · Mezjiretsj · mezoeza · Mezoeza · mezoeze, mezozze · mezoezo · mezomme · mezozze · Mi · Micha · Michaëel · Michaël, Michaëel · Michaël · Michaja · Michaja, Micha · Michajahoe · Michajahu, Micha · Michajehoe · Michajehu, Micha · Michal · mida · midat hadien · midat harachamiem · Midbar Jehoeda · middaggebed · Midjan · Midjaniet · Midot · midrasj · Midrasj Agoer · Midrasj Echa · Midrasj Ester · Midrasj Hagadol · Midrasj Kohelet · Midrasj Misjlee · Midrasj Raba · Midrasj Roet · Midrasj Sjier Hasjiriem · Midrasj Sjmoeël, Midrasj Sjmoeëel · Midrasj Tanaïem · Midrasj Temoera · miele · mien · mies · miesgasser · Miesjebeirech · mieskat · miesmacher · miesponem · Migdal · Migdal Oz · migdal wechoma · Mikdasj · mikdasj meat · Mikeas · Mikeets · Mikra · Mikraot Gedolot · mikwa · Mikwaot · mikwe · mila · milchig · Milkom · Mimoena · mincha · Minchat Chinoech · minche · minhag · miniem · minjan · minje · minnesj · minnich, minnesj · Mirjam · Misaël · Misinai · Misjaëel · Mi Sjeberach · misjkan · Misjlee · misjloach manot · misjmasj · Misjna · misjna · Misjna Broera · misjnajot · Misjne · misjne · Misjnee · Misjnee Lamelech · Misjnee Tora · misjoerat · misjpacha · misjpat · Misjpatiem · Misjpetee · misjpochologie · misjpooche · Mispa · Mispat · Mispe · Misraïm · mit · mitnagdiem · Mitspa · Mitspè · Mitspee Ramon · Mitsrajim · mitswa · mitswe · mitswot · mizbeach · mizmor · mizrach · Mizrachi · mizrachi · Moab · Moabiet · moadiem · moadiem lesimcha · Moav · Moaviet · Modee Ani · Modiien · moëed · Moëed · Moëed Katan · moektse · moektsee · moenach · moesaf · moesar · mogen Dovid · moheel · Moicher · Mokum · Mokum Alef · Mokum Aleph · Mokumer · Mokum Ollef · Mokums · molad · Molech · Moledet · molem · Jaäkov ben Mosjee Möllin · Moloch · moloch · Sir Moses Montefiore · mool · moos · MOOS! · Mordechai · Mordochai, Mordechai · moree · Moree Nevoechiem · Morenland · morenoe · Moria · mosjav · Mosjee · Mosjee ben Maimon · Mosjee ben Nachman · Mosjee rabenoe · Mossad · Mot · motsi · moure · moutse · moutsie · mozaïsch · Mozes
 


© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010- .
Woordenlijst goedgekeurd door de NTU Nederlandse Taalunie.
 


Als u uw e-mailadres aan ons opgeeft, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij Sofeer.

Contact: info@sofeer.nl