Jitschok Basjevis

afbreking: Ba·sje·vis, Jits·chok [ ? ]
  [uitspraak: Bàsjèvis] [ ? ]

  Jiddisje naam van: Isaac Bashevis Singer [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-