Beth Simcha

afbreking: Beth Sim·cha [ ? ]
  [uitspraak: Beet Siemcha] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'huis van vreugde';  

  sociaal-culturele organisatie voor joodse ouderen in Amsterdam [ ? ]

zie ook: beet  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-