bitoel chameets

afbreking: bi·toel cha·meets [ ? ]
  [uitspraak: bietoel] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]

  verwijderen van gegiste deegwaren (ritueel voorafgaande aan Pesach) [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-