boroech Hasjeim

afbreking: bo·roech Ha·sjeim [ ? ]
herkomst: Asjkenazisch Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'gezegend de Naam';  

  goddank [ ? ]

verwant: Hebreeuws: baroech Hasjeem [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-