hara

zie: ajin hara, bli ajin hara, jetser hara, lesjon hara, lasjon hara  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-