Hasjiriem

zie: Midrasj Sjier Hasjiriem, Sjier Hasjiriem, Sjier Hasjiriem Raba  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-