heimisj

afbreking: hei·misj [ ? ]
herkomst: Jiddisj [ ? ]

  thuis, huiselijk, gezellig [ ? ]

spelling: spelling elders: Hejmisj  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-