Help: spellingvarianten

De twee eerste mensen in de Bijbel (Genesis 2-4) heten in de meeste Nederlandse bijbelvertalingen Adam en Eva. We noemen dit de "gangbare versie" van hun namen.

Maar in enkele bijbelvertalingen, zoals Tanach (2007), luiden hun namen Adam (let op: klemtoon op -dam) en Chava. Die weergave wil aangeven hoe de namen in het Hebreeuws uitgesproken worden. We noemen dit de "transcriptieversie" van de namen.

Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie):
gangbare vorm in het Nederlands van een woord of naam die oorspronkelijk afkomstig is uit het Hebreeuws
 
Hebreeuws (transcriptieversie):
transcriptieversie: weergave van de Hebreeuwse uitspraak

Meer over transcriptie: zie de (Sofeer) helpfunctie, paragrafen 11.1.7, 6.2.1 en 7.1.4.


© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-