Ier Nachasj

afbreking: Ier Na·chasj [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'stad van slang';  

  plaats in het gebied van Juda-3, gesticht door Techinna (1 Kron. 4:12) [ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Ir-Nachas, de stad Nachas [ ? ]
zie ook: Nachasj  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-