Javets

afbreking: Ja·vets [ ? ]

  letternaam van: Jacob Emden, namelijk van: Jaäkov ben Tsvi (Jaäkov ben Tsvi, Jaäkov, zoon van Tsvi Hirsj Asjkenazi) [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-