Jechezkel

zie: Ezechiël, Jechezkel  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-