Jom Troea

afbreking: Jom Troea [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'dag van sjofarblazen' (Num. 29:1);  

  andere naam voor: Rosj Hasjana [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-