Ketoebot

afbreking: Ke·toe·bot [ ? ]
  [uitspraak: Kətoebot] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'huwelijkscontracten';  

 
  1. traktaat in het Misjnadeel Nasjiem, over huwelijkscontracten en huwelijksrecht;
  2. traktaat in de Talmoed Jeroesjalmi en de Talmoed Bavli, over hetzelfde onderwerp
[ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-