Ketoeviem

afbreking: Ke·toe·viem [ ? ]
  [uitspraak: Kətoeviem] [ ? ]
lidwoord: de  
herkomst: Hebreeuws [ ? ]

  Geschriften: derde deel van de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel, het OT), bestaande uit de Bijbelboeken Tehiliem (Psalmen), Misjlee (Spreuken), Iov (Job), Sjier Hasjiriem (Hooglied), Roet (Ruth), Echa (Klaagliederen), Kohelet (Prediker), Ester, Danieel (Daniël), Ezra, Nechemja (Nehemia), en Divree Hajamiem (Kronieken) [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-