lesjana tova tikatevi

afbreking: le·sja·na to·va ti·ka·te·vi [ ? ]
  [uitspraak: ləsjana] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'moge u ingeschreven worden voor een goed jaar (in het boek des levens)';  

  een goed jaar! (wens, vrouwelijk, enkelvoud) [ ? ]
zie ook: lesjana tova  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-